Công ty cổ phần Hùng Vương Tây Nam luôn luôn quan tâm đến người lao động vì con người là yếu tố quyết định đến sự thành công của một doanh nghiệp, là tài sản quý báu. Vì  thế Hùng Vương Tây Nam có những chính sách ưu đãi cho người lao đông :

  1. Hàng năm tổ chức khám sức khoẻ cho 100% cán bộ, công nhân viên nhằm đảm bảo đủ sức khoẻ để làm việc.
  2. Có quy chế tuyển dụng - đào tạo hợp lý giúp cho nhân viên mới sớm thích nghi với điều kiện sản xuất kinh doanh.
  3. Có khu nhà nghỉ cho nhân viên ở xa nhà, điều kiện sinh hoạt khá tiện nghi và thuận lợi.
  4. Có chế độ khen thưởng vào dịp lễ, tết.
  5. Nhân viên thường xuyên được đưa đi đào tạo đầy đủ; tham gia các buổi hội thảo; hội chợ trong và ngoài nước góp phần nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.
  6. Mua bảo hiểm Y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp … cho người lao động.
  7. Thành lập tổ chức công đoàn thường xuyên thăm hỏi cán bộ, công nhân viên khi bị ốm đau, bệnh tật, gia đình có tang lễ, ….
  8. Hàng năm tổ chức cho 100% cán bộ, công nhân viên tham quan nghĩ mát để thay đôi không khí thư giãn tinh thần sau 1 năm làm việc.